Jeg modtager børn i terapi, men ofte har børn mere gavn af at forældrene får et rådgivningsforløb, så de selv bliver i stand til at styrke barnets trivsel og udvikling. Børnepsykologisk familierådgivning kan derfor være en hjælp til selvhjælp.