Familierådgivning

Nogle gange kan psykologisk rådgivning være hjælp til selvhjælp. Det kan både foregå telefonisk og ved fremmøde. Der kan være tale om kortere eller længere forløb, og adskiller sig fra terapi ved at have et mere specifikt og afgrænset fokus.


Jeg modtager børn i terapi, men ofte har børn mere gavn af at forældrene får et rådgivningsforløb, så de selv bliver i stand til at styrke barnets trivsel og udvikling. Børnepsykologisk familierådgivning kan derfor være en hjælp til selvhjælp.

Jeg arbejder med følgende problemstillinger

  • Børneopdragelse og børns trivsel og udvikling

  • Valg af og samarbejde med skole og dagtilbud til børn, også børn med særlige behov, som jeg har en stor viden om og erfaring med.

  • At have en teenager i huset

  • At være en ny eller sammenbragt familie

  • At være pårørende til mennesker i misbrug, psykisk sygdom, fysisk sygdom og handicaps.

  • Forebyggelse af stress, herunder work-life balance

  • Etiske og personlige dilemmaer

  • Skilsmisse- før, under og efter.