Supervision

Jeg tilbyder følgende:


Jeg yder individuel og gruppesupervision til både psykologer på vej mod autorisation eller specialistuddannelse (børnemodulet). Jeg yder også individuel og gruppesupervision til andre faggrupper. Jeg lægger vægt på sammenhæng mellem teori, metode og selvagens, samt på mit ansvar som supervisor for at følge op på læringsperspektivet. Mit udgangspunkt er at tænkning og praksis skal gå hånd i hånd, før der er tale om læring.