Familierådgivning

Familierådgivning

Jeg tilbyder familierådgivning til forældre og børn, da min erfaring viser, at det har en positiv effekt for begge parter. Børnepsykologisk familierådgivning fungerer oftest som hjælp til selvhjælp.

Jeg modtager ofte børn i terapi, men tit har børn mere gavn af, at forældrene får et rådgivningsforløb. På den måde kan forældrene selv blive i stand til at styrke barnets trivsel og udvikling – altså hjælp til selvhjælp.

Rådgivningen kan både foregå telefonisk eller ved fremmøde, og der kan være tale om kortere og længere forløb. Den psykologiske rådgivning adskiller sig fra terapi, da den har et mere specifikt og afgrænset fokus.

Jeg arbejder med følgende problemstillinger

  • Børneopdragelse, samt børns trivsel og udvikling
  • Valg af og samarbejde med skole og dagtilbud til børn – også børn med særlige behov, som jeg har en stor viden om og erfaring med
  • At have en teenager i huset
  • At være en ny eller sammenbragt familie
  • At være pårørende til mennesker i misbrug, psykisk sygdom, fysisk sygdom eller handicaps
  • Forebyggelse af stress, herunder work-life balance
  • Etiske og personlige dilemmaer
  • Skilsmisse – før, under og efter