OM MIGI mit arbejde lægger jeg stor vægt på at have en høj etisk og faglig standard. Mit fokus er både på relationen og processen, fordi det er fundamentet for din tryghed og udvikling i forløbet hos mig.

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt. Jeg udøver mit erhverv i overensstemmelse med Dansk psykologforenings nordiske regler om etik. Der kan derfor ikke indhentes eller udleveres oplysninger om dig, uden dit samtykke. Det gælder også, hvis din arbejdsgiver betaler for dit forløb. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Jeg er uddannet Cand. Pæd. Psyk. med autorisation under Socialministeriet. Jeg er derudover specialist i børnepsykologi, hvilket vil sige at jeg gennem omfattende efteruddannelse har tilegnet mig en særlig viden og erfaring om børn og unges psykiske udvikling og trivsel. Jeg har gennem mange år arbejdet med børn og unge, familier og pædagogisk personale på PPR kontorer, specialskoler og som børnesagkyndig for statsforvaltningen. Derudover har jeg arbejdet med unge og voksne i sorg og krise, med stress og traumer, med skilsmisseproblematikker, med ønske om personlig og faglig udvikling, , samt givet faglig supervision til en lang række faggrupper.


Jeg har en lang række efteruddannelser indenfor terapi og behandling, supervision og rådgivning, samt psykologiske undersøgelser. Jeg arbejder på et integrativt grundlag, hvilket vil sige at jeg både arbejder med følelser, tanker, adfærd og krop og inddrager forskellige terapeutiske metoder i forhold til dine behov. De terapeutiske metoder kan fx. være EMDR, Kognitiv terapi, systemisk og narrativ terapi, kombineret med metoder og øvelser i forhold til krop og adfærd. Der vil altid være et samspil mellem de tankemæssige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige, og kropslige reaktioner på psykisk lidelse, og der er i dag evidens for at det giver et godt terapeutisk resultat at arbejde integrativt.