OM MIGMit navn er Lene Kiel Jespersen, og jeg er privatpraktiserende psykolog i Middelfart. Jeg er født i 1969, har en mand, tre voksne børn og to børnebørn.

Jeg lægger stor vægt på høj etisk og faglig standard. Jeg møder dig med respekt og anerkendelse, så du kan opleve at blive rummet, også med det der er svært eller skamfuldt for dig selv. Terapi bygger på en tillidsfuld relation, hvor du er i centrum og jeg tilpasser terapien til dine behov. Det betyder at jeg møder dig professionelt og fordomsfrit, også overfor religiøse aspekter samt at jeg er LGBTQ+ venlig.

Lyder jeg som et muligt match til at hjælpe dig på vej? Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om mine muligheder for at hjælpe dig.

Fagligt CV

Jeg er uddannet Cand. Pæd. Psyk. med autorisation under Socialministeriet. Jeg er derudover specialist i børnepsykologi, hvilket vil sige at jeg gennem omfattende efteruddannelse har tilegnet mig en særlig viden og erfaring om børn og unges psykiske udvikling og trivsel. Jeg har gennem mange år arbejdet med børn og unge, familier og pædagogisk personale på PPR, specialskoler og som ekstern børnesagkyndig for Familieretshuset og kommuner. Derudover har jeg arbejdet med unge og voksne i sorg og krise, med stress og traumer, med skilsmisseproblematikker, med personlig udvikling, samt givet faglig supervision til en lang række faggrupper.

Jeg har en lang række efteruddannelser inden for forskellige former for terapi og behandling, supervision og rådgivning, samt psykologiske undersøgelser. Jeg arbejder på et klientcentreret, ressourcefokuseret og integrativt grundlag, hvilket vil sige at jeg både arbejder med følelser, tanker, adfærd og krop og inddrager forskellige terapeutiske metoder. Altid tilpasset i forhold til dine behov. De terapeutiske metoder kan fx være EMDR, kognitiv terapi eller systemisk og narrativ terapi, kombineret med metoder og øvelser i forhold til krop og adfærd. Der vil altid være et samspil mellem de tankemæssige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kropslige reaktioner på psykisk lidelse - og der er i dag evidens for at det giver et godt terapeutisk resultat at arbejde integrativt.Uddannelsesnyt: Øvelser til traumeheling og stressreduktion :

Jeg har uddannet mig som provider af Trauma/Tension Releasing Exercises (TRE). TRE er en serie med syv enkle fysiske øvelser, der fremkalder neuromuskulære rysten eller sitren, der generelt opleves som afslappende eller behagelig og som hjælper til traumeheling og stressreduktion.

Øvelserne kan frigive dybe kroniske muskelspændinger holdt i kernen i kroppen (psoas-musklen, paraspinal-musklerne, maven osv.), samt løsne bindevæv omkring muskelspændingerne. Øvelserne kan man efter 4-5 guidede sessioner hos en uddannet provider lære at lave selv, så man får et redskab til lindring af stress og spændinger. Øvelserne kan også kombineres med psykoterapi og foregå i forlængelse af terapisessioner.

Derudover kan øvelserne kombineres med andre former for fysisk praksis, som fx yoga, gymnastik, idræt og sport, som man i forvejen praktiserer.Autoriseret psykolog

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt, og jeg udøver mit erhverv i overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings nordiske regler om etik.

Der kan derfor ikke indhentes eller udleveres oplysninger om dig uden dit samtykke. Dette gælder også, hvis din arbejdsgiver betaler for dit forløb. Alle henvendelser behandles fortroligt.