Praktisk og priser

Jeg tager ikke imod klienter henvist via sygesikringen. Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, gruppe 1,2 og 5, kan du få et tilskud pr. gang. Jeg kan afregne direkte med sygeforsikringen Danmark. Mange har også, via egne eller arbejdspladsens sundhedsforsikringer, fagforening eller pensionsordning gode muligheder for hel eller delvis betaling.


Jeg kører gerne hjem til dig/jer, hvis det er mest hensigtsmæssigt, og takserer kørslen efter statens kørselstakster, udenfor Middelfart kommune. (Kr. 3,57 pr. Km)


Du betaler pr. gang enten kontant eller mobile pay. Afbud skal ske senest dagen før kl. 18 på mail eller telefonsvarer, ellers takseres til fuld pris.


Terapi og rådgivning:
60 minutter  kr. 1000-
40 minutter kr. 880
90 minutter kr. 1500
Supervision:
 60 minutter kr. 1200
Undersøgelser:
Timepris kr. 1000,- + moms samt kørsel efter statens kørselstaktser. Jeg udregner gerne et prisoverslag forud for undersøgelser.

Foredrag og workshops
Timepris kr. 2638,- samt kørsel efter statens kørselstakster 
Krisehjælp:
Kontakt mig for nærmere aftale, pris afhænger af akutgrad samt omfang

TAVSHEDSPLIGT OG JOURNALPLIGT

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne. Jeg er også underlagt journalpligt, dvs. jeg opbevarer de oplysninger, jeg får. Det er oplysninger som:

-Sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurderingen og behandlingen (Se autorisationsloven).

- Jeg kan ligeledes modtage oplysninger, som du har givet samtykke til fra fx egen læge, sundhedsforsikring, kommune mm.

Disse oplysninger er personfølsomme og opbevares sikkert og fortroligt. Oplysninger videregives kun med dit samtykke.

OPLYSNINGSPLIGT OG UNDERRETNINGSPLIGT

Er der risiko for at du forvolder skade mod dig selv eller andre har jeg oplysningspligt, ligesom jeg har underretningspligt, hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare. Din journal opbevares i 5 år fra det seneste notat i sagen er foretaget.

DINE RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHEDER

Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til mig. Evt. fejl eller misforståelser kan rettes, eller du kan lave en tilføjelse til din journal, som vedlægges. Ukorrekte oplysninger slettes naturligvis.
Er du tilfreds med håndteringen af dine oplysninger, må du kontakte mig, så jeg har mulighed for at ændre på det. Det er Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, som behandler klagesager.