Praktisk og priser

Mit navn er Lene Kiel Jespersen, og jeg er privatpraktiserende psykolog. Jeg holder til i Middelfart, hvor jeg har klinik i Fænøsundhuset. Her tilbyder jeg terapi til klienter, supervision og undersøgelser. Udover Middelfart dækker jeg et bredt område af både Fyn og Jylland.

Praktisk information
Jeg tager ikke imod klienter henvist via sygesikringen. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark”, gruppe 1, 2 og 5, kan du få et tilskud pr. gang. Jeg kan afregne direkte med Sygeforsikringen “danmark”. Mange har også gode muligheder for hel eller delvis betaling via egen eller arbejdspladsens sundhedsforsikring, fagforening eller pensionsordning.


Jeg kører gerne hjem til dig/jer, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Jeg takserer kørslen efter statens kørselstakster uden for Middelfart kommune. (Kr. 3,51 pr. Km) (2022-standard)


Du betaler pr. gang enten kontant eller via bankoverførsel eller MobilePay. Afbud skal ske senest dagen før kl. 18 på mail, sms eller telefonsvarer - ellers takseres til fuld pris.

TAVSHEDSPLIGT OG JOURNALPLIGT

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne. Jeg er også underlagt journalpligt, dvs. jeg opbevarer de oplysninger, jeg får. Det er oplysninger som:


- Sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurderingen og behandlingen (se autorisationsloven).

- Jeg kan ligeledes modtage oplysninger, som du har givet samtykke til fra fx egen læge, sundhedsforsikring, kommune mm.

Disse oplysninger er personfølsomme og opbevares sikkert og fortroligt. Oplysninger videregives kun med dit samtykke.OPLYSNINGSPLIGT OG UNDERRETNINGSPLIGT

Er der risiko for at du forvolder skade mod dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, ligesom jeg har underretningspligt, hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare. Din journal opbevares i 5 år fra det seneste notat i sagen er foretaget.DINE RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHEDER

Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til mig. Eventuelle fejl eller misforståelser kan rettes, eller du kan lave en tilføjelse til din journal, som vedlægges. Ukorrekte oplysninger slettes naturligvis. Er du utilfreds med håndteringen af dine oplysninger, må du kontakte mig, så jeg har mulighed for at ændre på det. Det er Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, som behandler klagesager.


Terapi & Rådgivning:
Individuel  60 minutter 1000,-
Barn 45 minutter 880,-
Par eller familie 90 minutter 1500,-
Onlinesession 45 minutter 1000,-
TRE-session 90 minutter 1500,-
Undersøgelser:
Timepris 1300,- + moms samt kørsel efter statens kørselstaktser. Jeg udregner gerne et prisoverslag forud for undersøgelser.

Supervision:
 Individuel / gruppe 60 minutter 1200,- / 1400,- + moms
Krisehjælp:
Kontakt mig for nærmere aftale, pris afhænger af akutgrad samt omfang