Supervision

Jeg arbejder med følgende problemstillinger

Jeg yder individuel og gruppesupervision til psykologer på vej mod autorisation eller specialistuddannelser (børnemodulet). Derudover yder jeg individuel og gruppesupervision til andre faggrupper.

Jeg lægger altid stor vægt på sammenhæng mellem teori, metode og selvagens, samt på mit ansvar som supervisor for at følge op på læringsperspektivet. Mit udgangspunkt er, at tænkning og praksis skal gå hånd i hånd, før der er tale om læring. 

Når jeg laver supervision, fungerer jeg som procesleder i et refleksionsrum, der mest af alt handler om læring, problemløsning og om at finde veje at gå.